KZTV Logo

Renovatieverslagen

Renovatie week 1

Donderdag 22 augustus 2013 is een gedenkwaardige dag. Ineens staan er medewerkers van Ceelen Sportconstructies Constructies (CSC) met diverse gereedschappen, een shovel en een vrachtauto op ons park. Zij zijn begonnen met het slopen van de hekwerken, de banken en het terras van baan 1. Tevens is voor de veiligheid de werkplek afgezet met hekwerken en rood/wit band. Na het weghalen van de hekken zie je ineens hoeveel grote bomen rondom ons park staan, net alsof je in het bos bent. Er zal hier en daar moeten worden uitgedund en afgetopt. Wat duidelijk werd is dat er met het pad rondom de banen (het ballenzoekpad) iets moet worden gedaan. Voorgesteld is om de palen van de hekwerken in een tegel van dat pad te plaatsen. Hiervoor moeten dan de stoepbanden opnieuw worden gezet en de tegels gelegd, dit brengt extra kosten met zich mee. We gaan de afweging maken of we dit doen of dat de palen van de nieuwe hekwerken op dezelfde manier in de grond worden gezet zoals het altijd is geweest. In die afweging wordt met name meegenomen wat kwalitatief beter is en of we niet teveel gaan uitlopen op ons budget. Tegelijkertijd is de baanverlichting van de banen 1 t/m 3 gerenoveerd. De bedrading is weer op orde gebracht alsmede de ophanging van de kappen. Volgende week gaat het tapijt eraf en gaat ze met de drainage aan de gang.

Renovatie week 2


De 1e werkdag na het weekend is nog niet begonnen of er is een probleem maar onze Piet Sibbel en Henk Deijle begeleiden dagelijks het renovatietraject en zitten er bovenop. Maandagochtend kwam er een grote vrachtauto die de oude kunstgrasmatten mee moest nemen maar de medewerker nam ze niet mee. Waarom niet?? Er lag veel teveel lava, metalen resten en steenafval op dat was blijven liggen na het wegslopen van het terras op baan 1, de netten, hekken en banken. En daar ging de vrachtauto weer. Druk gebel was het gevolg. Er moesten medewerkers van CSC komen om dit probleem op te lossen. De vrachtauto zou ’s middags terugkeren om de lege matten mee te nemen. Dit is ook zo gebeurd. Dus de komende dagen kon de bovenste laag bestaande uit lavastenen er voorzichtig afgegraven worden, hetgeen overigens een zeer secuur werkje was. De lava wordt in depot (in de zijstraat bij KZ) bewaard om later gezeefd en vermengd te worden met grover en nieuw lavagesteente waarna het teruggelegd kan worden. Donderdag werd de laatste lava verwijderd en is de zandvlakte geschoond. Daarna konden de voorbereidingen beginnen voor het aanleggen van een nieuw drainagesysteem inclusief het slaan van putten. Helaas is daarbij de verlichtingskabel van baan 3 stukgetrokken. Ook zijn er wat struiken verwijderd om het pad rondom de banen beter beloopbaar te maken. De manager van het zwembad beklaagde zich de afgelopen dagen over het innemen van P-vakken als opslag voor de afgegraven lava. Gelukkig hadden wij bij de gemeente gemeld dat wij P-vakken wilden gebruiken voor opslag van de lava en dat is toegestaan. In het gesprek met de manager van het zwembad hebben wij dit kunnen vertellen en gezegd dat de zwemmers de P-vakken kunnen gebruiken die normaal gesproken door de tennissers worden bezet. De laatste werkdag van deze week was gepland voor drainagewerkzaamheden. Geheel conform de planning is dit gelukt, er zijn putten geslagen en die zijn onderling verbonden en de drainageslangen zijn aangevoerd.

Komende week wordt begonnen met het op gelijke hoogte brengen van de banen 1,2 en 3 waarna een machine op een en dezelfde diepte sleuven graaft waarin de drainageslangen worden gelegd. Daarna wordt er weer lavasteen op de velden gelegd.

 

Renovatie week 3


Ik merk dat er veel leden zijn die even naar ons tennispark komen om zelf de voortgang van de renovatie te aanschouwen. Met name leuke en positieve berichten mag ik dan ontvangen en dat doet een mens goed. Het eerste wat opviel deze week was het gevolg van vandalisme. De vlaggenmast bij de ingang van ons park waar de Ola vlag aan hing lag op de grond. De mast was geknikt en aan de onderzijde afgeknapt, ook stond er een vreemde driepotige stoel. Jarenlang hebben we geen schade door vandalisme en nu er een bouwput is wel. Helaas dat dit is gebeurd. Maandag was het de bedoeling dat er gestart ging worden met de aanleg van de nieuwe drainage en als je gezien hebt hoe de oude drainageslangen eruit zagen dan was het hoog tijd om die te vervangen. Men is maandag eerst begonnen met alle banen even hoog te maken en af te vlakken. Er lag een prachtig horizontaal stuk grond met hier en daar molshopen er in. Die molshopen waren een gevolg van de keuring van de zandlaag. Helaas voor KZTV is de zandlaag die er lag niet afdoende bevonden waardoor een deel van de bovenlaag afgegraven moest worden en vervangen door 70 kub puur zand. Wat we bij het afgraven tegenkwamen wil je niet weten, er lag troep onder van kapotte rioleringsbuizen tot ander puin. Van vroeger weet ik nog dat er een vuilnisbelt was die kennelijk nu weer zichtbaar wordt. Er is toen een baan aangelegd zonder de ondergrond goed schoon te maken of de zandlaag hoog genoeg te maken. Ik ben overigens niet zo blij met deze erfenis en had hier ook niet op gerekend.

En zo ben je gauw alweer een dag verder zonder dat er uitvoerend iets is gebeurd. Toen de zandopbouw van de banen was aangepast werden de drainageslangen in de grond gelegd. Daarna zouden ze verder kunnen met de opbouw van de banen door het in depot gelegde lava te vermengen met nieuwe grovere lava om het dan weer op de velden terug te leggen. Maar eerst moet alles weer op hoogte worden afgevlakt en gekeurd. Het afvlakken met de laser is gelukt maar de keurende instantie kwam vrijdag niet meer en heeft toegezegd maandagochtend te komen. Jammer dat deze vertraging is opgetreden. Even doorwerken de rest van de week en we zijn weer op schema.

 

Renovatie week 4


De week kan niet beter beginnen dan met een keurmeester die op tijd is en meedeelt dat de zandopbouw van de banen inclusief de drainage goedgekeurd is!
Dit betekent dat we nu kunnen gaan opbouwen. We zien alleen geen beweging op het park. Hoe kan dat nou? De hele maandag is gebruikt om oud en nieuw lava met elkaar te vermengen op de plaats waar we de lava in depot hadden neergelegd bij KZ. Ik moet zeggen dat de P-plaatsen die ons depot waren weer netjes zijn opgeleverd door onze aannemer, dan kunnen nu de zwembadgebruikers weer even parkeren. Over een aantal weken, als de banen 4 t/m 6 aan de beurt zijn, zullen die P-plaatsen weer als depot gaan dienen. Inmiddels zijn ook de keerwanden voor het terrassen van banen 1, 4 en 6 aangeleverd en liggen recht voor de ingang van ons park. Het geeft overigens een prettig gevoel om te zien dat er schot in de zaak komt. De hele dinsdag wordt gebruikt om de lava terug te brengen naar de banen, waarna het op woensdag verder kan worden gevlakt. Alle rommel rondom de banen en alle kapotte tegels en banden moesten eerst worden opgeruimd alvorens de stratenmakers aan de gang konden gaan. Toen die er waren op donderdag zijn ze begonnen met het uitmeten van de banen 1 t/m 3. Dan meten waar de meeste tijd mee wordt versleten is een heel precies werkje want de stootbanden op baan 1 moeten allereerst even hoog liggen als die op baan 3 en bovendien moet er rekening gehouden worden met het plaatsen van de hekwerken. Die hekken moeten een rechte lijn gaan vormen zonder verspringing. Toen dat allemaal gedaan was werd het tijd om de stootbanden rondom de banen daadwerkelijk te gaan stellen en die werkzaamheden zijn gestart op donderdag. Op die dag zijn ook de nieuwe tegels voor het terras van baan 1 aangeleverd dus alles is aanwezig om de banen 1 t/m 3 zover gereed te maken dat de toplaag erop kan worden gelegd. Dit zal echter niet eerder dan volgende week kunnen gebeuren want er is nog zoveel straatwerk te verzetten. Op vrijdag zijn ze verder gegaan met het stellen en haaks leggen van de banden en zijn tot het terras op baan 1 gekomen. Maandag dan maar het terras voorzien van keerwanden en alles wat gedaan moet worden bestraten. Als het straatwerk geheel is afgerond dan wordt met behulp van laser eerst nog de lavalaag gevlakt. Als dat is afgerond dan kan de keurmeester weer komen om zijn goedkeuring te geven en daarna mogen we pas verder met de toplaag.

 

Renovatie week 5

Het weer zit op maandag en dinsdag mee waardoor de stratenmakers verder kunnen met hun werk. Deze dag wordt gebruikt om de keerwanden van het terras op baan 1 te plaatsen en alle tegels en extra stootbanden van het tegelpad rondom de banen 1 t/m 3 te verwijderen. Als dat is gedaan dan kan overal zand op worden gestort, aanstampen en alles wat is weggehaald weer te gaan straten. Ineens wordt er ’s middags een lading nieuwe buitenbanken geleverd die een nachtje moeten overnachten op de P-plaats. Gelukkig staan ze er nog de volgende dag zodat ze binnen gezet kunnen worden. Vandaag ook nog even een bouwvergadering waarin door de uitvoerder wordt geklaagd over de hoeveelheid tijd die nodig is om het pad rondom leeg te halen. Overal komen ze heel veel wortels tegen die o.a. over de stootbanden groeien. De wortels belemmeren ook het straten dus wortels eruit halen met een happertje en daarna zand erop om te straten. Besloten is om ook regenwaterafvoerputten aan te laten leggen bij de banen 1 t/m 3 want die hadden we nog niet. Dit betekent ook meteen meerwerk want naast de putten moet ook de bestrating in zijn geheel aangepakt worden om het regenwater de goede kant op te laten stromen. We hebben meteen ook maar toestemming gegeven om het Truus van Ankumpad te herstraten. De verwachting was dat eind deze week de lavalaag volledig glad, horizontaal en egaal is zodat de keurmeester ingehuurd kan worden om de laatste keuring te doen. Daarna kan de toplaag erop, de hekken en de banken kunnen worden geplaatst. Woensdag zijn ze de hele dag bezig geweest met straten en het terras heeft vorm gekregen. Overal langs de banen komen ze nog steeds obstakels tegen zodat het bestraten bemoeilijkt wordt. Men heeft een shovel ingezet om de rommel te verwijderen zodat er zand kan worden aangebracht om te gaan straten. Donderdag en vrijdag zijn er 6 mensen op het park bezig geweest met de paden, de bestrating bij de rozentuin en die bij baan 3. Het is ze gelukt om de 6 regenwaterafvoerputten te plaatsen en daar de bestrating aan te passen maar het is ze niet gelukt om alles af te hebben. Volgende week dan maar afbestraten, de banen walsen en het horizontaal en egaal maken van de lavalaag zodat ze gekeurd kunnen worden en dan ergens volgende week de tennisondergrond erop. Ik ben benieuwd, wordt vervolgd.

Renovatie week 6

Dit verslag over de werkzaamheden in week 6 begint eigenlijk op zaterdag van week 5 want er werd hard gewerkt die dag. Twee stratenmakers waren bezig om de bestrating rondom de banen zoveel als mogelijk af te ronden zodat op maandag de banen gewalst en gevlakt konden gaan worden. De bestrating moet namelijk tegengaan dat de lavalaag naar buiten gaat schuiven als er wordt gewalst. Maandag is er inderdaad begonnen met walsen en vlakken van de banen. Wederom werd er met laserstralen gezorgd dat de banen 1 t/m 3 op alle plekken even hoog en vlak is. Er is besloten om toch nog een extra waterafvoerput te plaatsen bij de kinderspeelplaats. Doen we dit niet dan loopt het water naar de lager gelegen speelplaats en dat moeten we niet hebben. Het pad van Truus is er vandaag uit gehaald en betegeld en ziet er weer netjes uit. Tevens worden vandaag de eerste nieuwe banken geplaatst. Het komt er allemaal top uit te zien. Voor wat betreft het bomenplan duurt het allemaal langer dan gewenst en dat heeft te maken met de minder goede bereikbaarheid van mensen die het voor het zeggen hebben. Maar er zal wat moeten gebeuren want zoals het nu is kan het niet.
Dinsdag is men verder gegaan met het walsen en vlak maken van de banen. In de middag waren ze daar mee klaar en is de keurmeester gebeld. De uitvoerder ging ervan uit dat hij deze middag nog komt zodat woensdag gestart kan worden met het leggen van een doek die de druk verdeeld, dat is een ondertapijt voor de kunstgrasmat die daarop komt te liggen. Ligt die eenmaal dan kan het worden afgevuld met smashcourt. Op woensdagmiddag ging ik nog even naar de baan en ik wist niet wat ik zag. Een dubbele groep medewerkers van het bedrijf dat is gespecialiseerd in het leggen van kunstgrasmatten was hard aan het werk. De kunstgrasmat lag er al op, de lijnen werden uitgesneden en buiten de poort stond rond de 30m3 smashcourt te wachten om uitgereden te worden. Ineens ziet het park er prachtig en anders uit. Dezelfde dag zijn die mannen door gaan werken tot alles klaar was. Na wat uit onze keuken gegeten te hebben gingen ze ’s avonds om 19 uur naar huis. Ons park was ineens een totaal ander park geworden. Wat ziet het er goed uit die smashcourt banen!! In de planning staat het plaatsen van de hekwerken, de netten en wat er nog meer moet gebeuren voordat de banen opgeleverd worden. Dit betekent 2 rustdagen en dan weer hard buffelen. Volgende week starten ook de werkzaamheden aan de banen 4 t/m 6. De smashcourtbanen zullen moeten worden ingespeeld waardoor de infill gaat inzakken in het tapijt en een stabiele tennisondergrond wordt. Dus veel spelen op de nieuwe banen, des te sneller kunnen we kennis maken met de kwaliteit van smashcourt.

Renovatie week 7

Voor het eerst in mijn leven had ik gehoopt dat het lekker zou gaan regenen aan het eind van de vorige week of in het weekend. De met smashcourt ingestrooide banen hadden eigenlijk nattigheid nodig zodat de infill lekker kan inzakken. Wij kunnen het dan weer aanvullen zodat er een stabiele en goede tennisondergrond ontstaat. Net als met zand ingestrooide kunstgrasbanen hebben ook deze banen een inspeelperiode nodig maar daarna kunt u er met volle teugen van genieten. Maandag weer even naar de baan geweest om te zien wat er allemaal ging gebeuren. ’s Ochtends om 06.30 was de poort al open en werden de onderdelen van de afrastering gebracht. In tegenstelling tot wat we hadden besteld bleek dit alles groen gecoat. Telefoontjes werden gepleegd en om kort te gaan, wij krijgen nu deze afrastering voor de prijs van een gegalvaniseerde afrastering. Dit is een goede deal om de week mee te beginnen. De plaatsen waar de palen de grond in gaan werden bepaald en de gaten werden in de tegels geboord. Ook waren er 2 stratenmakers bezig die de bestrating bij de ingang van baan 3 gingen afmaken en de nog te plaatsen banken bij baan 1 gingen neerzetten. De uitvoerder wist me te vinden en te melden dat er veel meer werk, al dan niet met behulp van zwaar materiaal, was verzet dan afgesproken. Hij wil daarover nog een keer vergaderen (lees ; meerwerk betaald krijgen) met onze Piet en Henk. Dinsdag bestond uit het aanbrengen van de palen van de hekwerken rondom de banen. Op bepaalde plekken ging dat goed maar aan de straatkant waar de bomen en de struiken staan daar deden zich problemen voor en niet te kort. Het lukte niet om de nieuwe palen 1 meter de grond in te krijgen. Dit heeft te maken met het feit dat er wortels, oud afval en beton van de vorige omheining in de grond zit. Wat een drama! Ook hier zullen we wel weer doorheen komen maar het is allemaal extra werk en daar zit ik niet op te wachten. Woensdag stonden alle staanders rondom de banen. Ze werden op gelijke hoogte afgezaagd. Het was maar weer goed dat KZTV alert was. Op de tekening van de hekwerkers stond dat overal hoog hekwerk moest komen, dus langs baan 2 en 3 en tussen de banen in. Dit hebben wij nooit zo aangegeven en gelukkig konden we dit herstellen. De hekwerkers hebben meer tijd nodig dan ingepland en zij hopen begin volgende week klaar te zijn met hun werk. Dus weer een tegenvaller in tijd en gelukkig niet in kwaliteit. Donderdag is er hard gewerkt door de hekwerkers, de bovenliggers zijn geplaatst waardoor het hek 1 geheel wordt en er zijn al horizontale draden bevestigd. Het gaas is bij baan 3 al voor een deel aangebracht en wat schetst mijn verbazing? Ineens zijn de netten ook aangebracht waardoor je een goed beeld hebt van hoe mooi het allemaal gaat worden. Om 16 uur nog even een bouwvergadering waarin het meerwerk van de banen 1 t/m 3 is bepaald. Tevens is bepaald dat komende maandag een begin wordt gemaakt met de sloop van de banen 4,5 en 6 waardoor tijd gewonnen gaat worden maar waardoor er een paar dagen niet kan worden gespeeld. Wij verwachten dat de renovatie van de banen 4, 5 en 6 sneller gaat daar er geleerd is van de renovatie van de banen 1,2 en 3. Op vrijdag wordt er verder gewerkt aan de hekwerken en ik kan niet anders zeggen dan dat het er allemaal zeer goed uitziet. Vrijdag weer even naar de baan gegaan en vol verbazing zag ik niemand aan het werk! Hoe dat kon weet ik nog steeds niet. Het enige wat ik weet is dat we hebben afgesproken dat komende donderdag de banen 1,2 en 3 worden opgeleverd!

Renovatie week 8

In het weekend is er driftig heen en weer gebeld in verband met Oit en Tois. Hoezo dan? In de tekst van week 7 en op de website stond dat de banen 1, 2 en 3 vermoedelijk opgeleverd zouden worden op donderdag maar niets is zeker in de banenbouw. Wat wel zeker is, is dat Oit en Tois ingedeeld moest gaan worden. Om de onzekerheid bij de organisatoren weg te nemen is besloten dat er dit jaar met Oit en Tois niet bij KZTV gespeeld wordt. Volgend jaar hebben we daarentegen vast en zeker de slotdag. Maandag weer een prachtige werkdag, de omheining van de banen 4, 5 en 6 wordt gesloopt. In de loop van de week zal er meer worden omvergetrokken of weggehaald want a.s. vrijdag is het transport van de oude kunstgrasmatten. Er kan nu tijd worden ingelopen door veel voorwerk te doen, het zal me benieuwen. Op de banen 1, 2 en 3 is ook al activiteit en ik zie dat de omheining alweer verder gereed is. Lekker doorwerken mannen dan lukt de oplevering deze week nog wel. Dinsdag is het hek rondom de banen 1, 2 en 3 aangelegd. Dat wil echter niet zeggen klaar want mij is verteld dat de hele afrastering nog vastgezet moet worden zodat het stevig gespannen vast zit en de afrastering tussen de banen moet ook nog worden aangelegd. Blij verrast was ik toen de nieuwe scoreborden met rode en gele ballen werden gebracht en dan nog even en de banen worden opgeleverd. De werkzaamheden aan de banen 4, 5 en 6 vorderen want nu zijn de terrassen ook afgebroken en rondom de banen is alles wat vastzat aan het tegelpad weggeduwd. Ook nu is te zien hoeveel groen er rondom de banen staat en hoe hoog. Helaas hier moet toch iets aan gedaan worden, het kan niet anders. Kom ik ’s avonds op het lege park om te vergaderen over de opening op 23 november, staan er twee jeugdleden te tennissen op de nog niet opgeleverde banen! Ze hadden eerst geveegd en de rommel, lees metalen delen en spandraad, aan de kant gelegd. Ik heb de heren Pim Fons en Illmar Dennebos gefeliciteerd met hun primeur maar om veiligheidsredenen verzocht te stoppen met tennissen en vrijdag terug te komen. Woensdag is er verder gewerkt aan het spannen van het gaas en het plaatsen van de afscheiding tussen de banen 1, 2 en 3. Op de banen 4, 5 en 6 werd niet gewerkt, het wachten is kennelijk op morgen want dan wordt er met een hoogwerker aan de lichtmasten gewerkt. Net als bij de banen 1, 2 en 3 worden de verlichtingsmasten van de banen 4, 5, en 6 gerenoveerd. De baanverlichting is donderdag gerenoveerd en de hekwerkers hebben hun taak afgerond. Zij kunnen op dit moment niet verder want de poorten zijn er nog niet. Dit is opgelost door oude tennisnetten voor het open geknipte gaas te spannen. Is weer eens wat anders! Ook de kleine poorten tussen de banen in zijn nog onderweg van fabriek naar KZTV. Wij verwachten ze over 2 weken. Laten we hopen dat alle poorten en deuren dan worden geleverd. Vrijdag is de mat verwijderd van de banen 4, 5 en 6 en zou worden afgevoerd maar is dat zo??? Nee hoor, onze matten liggen op de P-plaats en worden zondag opgehaald. Volgende week wordt begonnen met het afgraven van de lavalaag dat weer op de P-plaatsen bij KZ in depot gaat. De werkzaamheden zullen hopelijk niet te veel last ondervinden van het slechte weer want we gaan openen op 23 november.

Renovatie week 9

In het vorige weekend heb ik onze buren (KZ, het zwembad en tv Westzijderveld) gemaild dat ‘s maandags de lavalaag afgegraven zou gaan worden en in depot komt op de P-plaatsen bij KZ. Er zullen dit keer minder P-plaatsen worden bezet dan de vorige keer en KZ gaat de zaal in, dus ruimte zat. De verwachting is dat de renovatie van de banen 4, 5 en 6 korter zal duren dan die van de andere banen. Het zal ook korter moeten want de winteractiviteiten komen eraan. Ik had eerder al geschreven dat het wel even mag regenen. In het weekend kwam daarover een mail binnen met een foto van onze zwaar beregende, blank staande nieuwe banen. Maandag werd er volgens plan driftig lava verwijderd van de banen en gedeponeerd bij KZ. Medewerkers van de gemeentewerf hadden daar problemen mee omdat zij gepland hadden om daar een bladerendepot te maken. Voorgesteld is om de lava te laten liggen en de bladeren bij de duivenvereniging neer te leggen. De lava moet worden gemengd en langs de Wezelstraat gaat dat prima. En nu maar hopen dat er in de zandlaag niet teveel afval wordt aangetroffen zodat het aanbrengen van een nieuwe drainage geen vertraging met zich meebrengt. Dinsdag is alle lava er afgehaald en woensdag is begonnen met het weghalen van de tegels rondom de banen. De tegels werden keurig gestapeld en door een metalen band bij elkaar gehouden zodat ze makkelijk bewaard en verplaatst kunnen worden. Er is hard doorgewerkt en bijna alle tegels zijn eruit gehaald. In die tussentijd is de zandlaag weer met behulp van een laser gevlakt. De oude drainage zou woensdag worden verwijderd maar door het onzekere weer op dit moment is daarvan afgezien. Als je dan de drainage weghaalt en het gaat regenen dan hebben we een onwerkbare natte ondergrond. Het plan is nu; oud eruit vlak voor nieuw erin gaat.Deze week ook nog een eindgesprek gehad met Jaap, onze groundsman, om elkaar netjes en met respect in de ogen te kunnen kijken. Het is een heel verhelderend gesprek geweest en ik heb Jaap, namens heel KZTV, voor al die jaren van tomeloze inzet heel hartelijk bedankt. Donderdag zijn de putten voor de drainage aangelegd en de afvoer naar de sloot is gemaakt. In de ontstane sleuven is een sterk soort worteldoek geplaatst om de putten en afvoerbuizen te beschermen tegen alle wortels van struiken en bomen. Tevens is gestart met het graven van een sleuf en het vrijmaken van wortels zodat volgende week het pad rondom weer kan worden betegeld. Op vrijdag is de drainage vervangen en zand toegevoegd, wat een geoliede machine! De verwachting is nog steeds dat er voldoende zand op ligt om goedgekeurd te worden. Als dat echt zo is dan kan de volgende fase snel aanvangen. Volgende week begint het straatwerk rondom de banen 4, 5 en 6. Niet alleen het tegelpad maar ook de terrassen van baan 4 en 6. Daarna keuren en lava erop.

Renovatie week 10

Het natte weekend is weer voorbij en dit keer hoopte ik dat het na het weekend weer droog zou zijn. Er moet namelijk gestraat worden en het werkt gewoon veel beter als het droog is. De afgelopen week is er weer driftig op de nieuwe smashcourtbanen gespeeld en dat moet ook. Net als alles wat nieuw is moeten ze worden ingespeeld, dus het komende half jaar tot een jaar heel veel spelen en dan ben ik benieuwd naar uw reactie over het spelen op de nieuwe banen. We moeten ook zelf ondervinden op basis van wat we weten maar ook rekening houdend met de praktijk, wat de beste onderhoudmethode is en hoeveel infill er op moet liggen.
Het is inmiddels maandag geworden en het restant van de oude kunstgrasmatten is weggehaald. De werkzaamheden voor het plaatsen van alle poorten en deuren van de banen 1, 2 en 3 is in volle gang. Ik zie alleen geen stratenmakers vandaag maar ik zie wel een laser staan om alvast de hoogte rondom de banen uit te zetten. Navraag leverde op dat de stratenmakers op dinsdag beginnen en dat is mooi want de verwachting is dat het de komende dagen droog tot redelijk droog blijft en de temperatuur is prima. Aan de buitenkant van de banen 4, 5 en 6 wordt met een happertje de bossage naar achteren en beneden gedrukt zodat er lucht en ruimte tussen de bomen komt. Dinsdag zijn de stratenmakers aan het werk gegaan om een rechthoek uit te zetten, daarna zijn ze bezig geweest met het stellen van de banden. De terrassen zijn afgegraven en het zand daarvan ligt op de banen. Als de banden gesteld zijn kan er worden begonnen aan het plaatsen van de keerwanden van de terrassen en aan het uitzetten van de paden buitenom. Inmiddels zijn vandaag ook de deuren in de poorten van de banen 1, 2 en 3 gehangen. Woensdag zijn de stratenmakers verder gegaan met het op hoogte aanbrengen van de banden richting terras van baan 6. Toen ze bij het terras kwamen zijn de keerwanden van het terras geplaatst. Daarna zijn ze nog even verder gegaan met het stellen van banden aan de achterzijde van baan 6. Vandaag zijn ook de hekwerkers nog een keer terug geweest. Ze hebben alles nog eens nagelopen en aangespannen waardoor we nu kunnen zeggen dat de banen 1, 2 en 3 klaar zijn! Het beste is dus om lekker veel te gaan tennissen zodat de banen zo spoedig mogelijk op zijn best zijn.
Donderdag zijn de stratenmakers verder gegaan met het stellen van de banden langs de banen 4, 5 en 6. Aan het eind van de dag zijn ze begonnen met het stellen van de eerste keerwanden van het terras op baan 6. Een tuiniersbedrijf is begonnen met het aftoppen van diverse bomen rondom de banen 2 en 3. Het is nog steeds groen maar wel wat korter. Op vrijdag zijn er 5 stratenmakers bezig geweest en dan zie je meteen resultaat. De mannen hebben de keerwanden van het terras bij baan 4 gezet en ze hebben het pad buitenom voor een groot deel af. Tevens is er gestart met het herstraten van de tegels aan de kant van de ingangen van de banen 4, 5 en 6. Het tuiniersbedrijf is druk bezig geweest in de ochtenduren met het aftoppen van bomen en het behoorlijk inkorten van die hele dikke bomen, die aan de buitenzijde van baan 2 stonden. Maandag gaan ze verder en dat gaat ons heel veel onderhoud schelen. In eigen beheer gaan we rondom de banen nog takken verwijderen van de bestaande bomen. En dan ieder jaar lekker bijhouden. Volgende week zal er verder bestraat worden. De zandlaag van de banen zal worden gevlakt met behulp van laser, deze laag zal moeten worden gekeurd en de lava kan er weer op nadat het is vermengd met groffer en nieuw lava. Ik verheug me nu al op volgende week.
Nog even dit, gebruik a.u.b. de ingang van de banen. Ik schrijf dit omdat ik merk dat er over het hek wordt gestapt en dat laat voetsporen achter. Als iedereen door de poort de baan verlaat en op de mat de schoenen even flink uitstampt dan blijft het park ook schoner.

Renovatie week 11

Vorige week ben ik helemaal vergeten te melden dat Rob Schaap en Anton de Wit onze banen gaan onderhouden. Zij zijn geautoriseerd om de banen die ze gaan onderhouden te blokkeren voor de tijd die ze nodig hebben. Op dit moment is het onderhoud intensief waardoor u hen vaak op de banen zult aantreffen. Ik ga ervan uit dat u ze de ruimte geeft om het noodzakelijke onderhoud te doen. Ik dring er bij deze op aan dat u allen meehelpt met het onderhoud van onze banen. In deze tijd vallen er zoveel bladeren van de bomen dat het haast niet is bij te houden. Ik vraag u om de bladeren naar een windvrije hoek te vegen met de bladharken die op de banen aanwezig zijn, voordat u gaat tennissen. Waarvoor alvast dank. Vorige week is na maanden touwtrekken met de gemeente, en na interventie van VVN, op mijn verzoek een aanpassing aan de doorgaande weg gepleegd. Mijn eerste verzoek bij de gemeente, om in ieder geval in de haakse bochten van de doorgaande weg strepen op de as aan te brengen, werd radicaal afgewezen. Ik ben echter een terriër en heb een schouw laten uitvoeren door VVN. Deze mensen deelden mijn mening dat het een gevaarlijk en verkeerd ingerichte weg is. U heeft kunnen zien dat op diverse plaatsen, middels wegbeschildering, de weg is aangepast. Wat voor onze ingang nog is toegezegd zijn geleidingsstrepen die gezet worden vanaf de ingang van het park tot aan het fietspad. Maandag was een zeer slechte dag. Het stormde, het regende en het was niet verstandig om naar buiten te gaan. Maar wat een kanjers die stratenmakers! Ze hebben tussen de narigheid door keurig het tegelpad rondom bestraat en banken op baan 6 geplaatst (op het terras dat al klaar is). Alleen nog het terras van baan 4 afstraten en de werkingang bij baan 4 volstraten en deze ploeg mannen is klaar. Het belangrijkste was dat de bestrating rondom gereed kwam om de zandvlakte te kunnen gaan vlakken. In onze tuin bij baan 3 is een boom door de storm gesneuveld. Die boom heeft alleen wat schade aan de winterklare tuin toegebracht maar verder is er niets geraakt. Het opruimen van die boom was nog wel een klus maar met behulp van de aanwezige apparatuur is de stam van de boom weer een beetje rechtop gedrukt. Dinsdag is er gevlakt bij de banen 4, 5 en 6. Het puin rondom is weggeruimd en de keurmeester is aan het eind van de dag gaan keuren. Nu maar hopen dat de ondergrond goed genoeg bevonden wordt zodat begonnen kan worden met het terugbrengen van de lava. De grondwerkers hebben in de middag nog onze bladblazer geleend om alle bladeren van de opgeslagen lava te verwijderen. Yes! De ondergrond is goedgekeurd dus woensdag is “lavaterugbrengdag”. Het hoveniersbedrijf, dat onze bomen zou snoeien, hebben we sinds de storm niet meer teruggezien omdat zij het te druk hebben om de openbare ruimtes in Zaandam allemaal weer in orde te maken. De woensdag en donderdag zijn gebruikt om de lava terug te brengen, te mengen, te egaliseren en te walsen. Dit klusje was aan het eind van de donderdag klaar. Op vrijdagochtend werd er weer gekeurd en dan rest ons niks dan wachten op droog en gunstig weer om de mat erop te leggen. Voor komende maandag en dinsdag wordt 80% regen verwacht, daarna wordt het weer droog. De hekwerken kunnen pas worden geplaatst als de mat is gelegd en geplakt dus het ziet er naar uit dat er door de weersomstandigheden niet wordt gewerkt de komende dagen. Helaas. Maar daarna gaat er een dubbele ploeg op om de hekken te plaatsen en dan is het grootste leed geleden en kunnen we het park op 23 november feestelijk openen!

Renovatie week 12

Op maandag zijn de stratenmakers bezig geweest om het laatste straatwerk te doen en het terras op baan 4 af te maken en dat is gelukt. Alleen moeten er nog twee banken geplaatst worden op het terras van baan 4. De lavalaag is ook goedgekeurd. Deze week kan, als er een droge dag is, de mat worden gelegd en geplakt voor de banen 4, 5 en 6. Als ik de weersvooruitzichten bekijk dan moeten we geduld gaan hebben en inmiddels is deze herfst al op plaatst 5 terecht gekomen van de slechtste en natste herfst ooit. Waarom hebben wij dat!? Je ziet dan dat de grote hoeveelheid regen ook met onze nieuwe afwatering niet meteen wegzakt. Dat kan ook niet omdat de sloot waarop wordt afgewaterd hoog staat. Als het niet meer regent dan zie je dat binnen een half uur het water weg is gezakt en zo moeten we het hebben. We hebben van andere verenigingen al gehoord dat bij hun de banen ook ongewenst lang nat blijven. Wat er nu meteen gebeurd is allerlei paniek, telefoontjes en gemopper terwijl het zeer extreem weer is. KZTV wil eerst aanzien hoe dit allemaal gaat functioneren voordat er allerlei wilde plannen worden gemaakt. Neemt niet weg dat de drainage onze volle aandacht heeft. De organisatie van de opening van ons gerenoveerde park is al rond en de uitnodigingen zijn allemaal al de deur uit omdat we nog 3 weken hadden tot aan de opening en er 2 weken nodig zijn om het park af te maken. De inschatting is gemaakt dat dit moet kunnen. Desnoods komen er veel mensen om de hekken te plaatsen maar eerst moet de mat gelegd worden. Woensdag wederom onbestendig weer met toch ook wel droge uren maar de aannemer moet 2 dagen van tevoren inschatten of hij de mat kan laten komen met de daarbij behorende mensen en filling. Er moet transport geregeld worden voor alle materialen dus dat kan allemaal niet op het laatste moment. Inmiddels ligt de lavalaag ook al weer vol bladeren en die zullen er ook nog af moeten. Het bomenbedrijf laat niets van zich horen terwijl hun versnipperaar er nog steeds staat. We moeten er maar weer achteraan gaan bellen. Jammer dat dit zo moet gaan. Zowel het leggen van de matten en het snoeien van de bomen zal komende week gaan plaatsvinden. De aannemer heeft toegezegd alles te gaan regelen voor komende week. En nu maar de weersverwachting in de gaten houden.

Renovatie week 13

En nu maar hopen dat er maandag weer gewerkt gaat worden op ons park. Alleen de mat erop en de hekken eromheen binnen 2 weken, dat is het enige wat wij wensen. Meer is altijd meegenomen. Wat vorige week niet gelukt is zal toch zeker komende week wel lukken? Het hele weekend heb ik de weersverwachting in de gaten gehouden want ik wist dat er door de aannemer gefocust werd op maandag. En ja hoor, steeds werd er aangegeven dat maandag 11 november een droge dag zou worden. Maandagochtend werden de banen 5 en 6 gelegd, de belijning werd aangebracht en gevuld met smashcourt. Veel mensen liepen heen en weer en waren druk bezig om alles te doen wat er gedaan moest worden want er bleek later op de middag toch regen verwacht te worden. Voordat de regen zou vallen moest de smashcourt op de mat liggen en geveegd zijn, zo niet dan kon de mat niet meer opgevuld worden omdat de infill dan niet tot onder in de pool van de kunstgrasmat zakt. Gelukkig dat ervoor is gekozen om de banen 5 en 6 in orde te maken en komende woensdag te gebruiken om baan 4 te doen. Tussendoor zijn ze met een aantal mensen bezig geweest de mat en belijning te leggen in de oefenkooi zodat die ook klaar is voor gebruik. Op maandag liepen er ook mannetje of 5 van de hekkenbouw. Er werden gaten gezaagd in de straatstenen rondom de banen om de palen in te zetten en er werden palen ingezet. Men kon niet over de mat lopen om alle materialen naar de juiste plek te brengen dus was het omlopen geblazen. Eigenlijk was het een ware mierenhoop waarin iedereen zijn taak had en uitvoerde. Dinsdag was een echt kwakkeldagje en goed voor de hekwerkers om staanders te plaatsen, op hoogte af te zagen en de bovenliggers te plaatsen waardoor er stabiliteit ontstaat. Vanaf baan 4 tot aan het terras van baan 6 staat de basis van het hekwerk. Morgen weer verder en daarna gaasspannen en spankabels aanbrengen. Lekker, dat schiet op! Woensdag zou een mooie dag worden en ja hoor, dat was ook zo. De mat op baan 4 is gelegd en gevuld met smashcourt en het hekwerk rondom is gereed om te worden voorzien van spankabels en gaas. Terwijl de regen viel waren de hekwerkers op donderdag aan het werk. Donderdag hebben ze gaas van terras naar terras gespannen en rondom drie spandraden. Ook de eerste hoge paal voor de baanafscheidingen tussen de banen 4-5 en 5-6 is geplaatst. De mannen beloofden mij dat zij dachten op zaterdag wat poorten te plaatsen en komende dinsdag het geheel af te ronden. Dit zal toch prachtig zijn? Dan alleen nog de netten en scoreborden plaatsen en we kunnen spelen op alle banen!

Renovatie week 14

Even het weekend weggeweest naar Texel. Op het eiland was ik toch benieuwd of de prognose van de hekwerkers klopte. Meteen Piet maar even gebeld om naar de stand van zaken te vragen. Hoe zit het met de bomenkap? Wanneer worden de netten en scoreborden geplaatst en wanneer komen de stratenmakers om e.e.a. af te maken? Als dat af is dan moeten de containers en de rijplaten nog weggehaald worden en dan kunnen wij het park gereed maken voor de opening. Zaterdag wordt een spannende dag want in de ochtend moet het DB eerst naar Papendal omdat we genomineerd zijn voor Vereniging van het jaar 2013. De boot vanaf Texel was mooi op tijd en ik ben direct door gereden naar de club en zag dat er bomen waren gekapt, de netten met scoreborden waren geplaatst en rondom de banen was het net gespannen. Ook tussen de banen 4, 5 en 6 was de baanafscheiding zo goed als klaar. Nergens zaten nog deuren of poorten in. Navraag leverde op dat de deuren en poorten niet klaar waren en waarschijnlijk vanaf donderdag geplaatst gaan worden. Desnoods zouden ze op zaterdag de laatste hand eraan leggen. De bomen zijn gekortwiekt dus de rommel kan worden opgeruimd. Woensdag is er opgeruimd, de volle afvalcontainer is weg en de ingang is weer breed. Alleen de rijplaten liggen er nog en zouden eind van de week weggehaald worden zodat we ons park feestelijk kunnen aankleden. Donderdag waren de hekwerkers er weer die een spankabel hebben aangebracht om de winddoeken aan vast te maken. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om de frames van de poorten en deuren in de grond te verankeren. Zij vroegen mij of de baanverlichting aan kon om 07.15 dan konden ze vroeg beginnen. Dat is zo geregeld en ik heb gevraagd om dan vrijdag alles af te hebben. Die belofte hebben ze gedaan en nog dezelfde avond heb ik die informatie tijdens de Algemene Jaarvergadering met u kunnen delen. Vrijdag. Ja hoor! Poorten, deuren en bevestigingsmateriaal waren aanwezig en konden geplaatst worden. Ik ben driemaal wezen kijken of alles wilde lukken en dat is zo! De hele dag waren er twee stratenmakers die de laatste hand legden aan het straatwerk en het plaatsen van de banken op het terras van baan 4. Wat ziet het er allemaal chic en mooi uit. Op de oplevering na is de renovatie klaar en daar ben ik heel blij mee. Mensen, geniet van deze prachtige tennisondergrond en sla uw slag bij KZTV!

Dit is overigens de laatste infobrief over de renovatie. Het waren er meer dan gepland maar ik heb het altijd leuk gevonden om u op de hoogte te houden.

Bedankt voor het lezen en uw geduld!

Activiteiten

Recente berichten

GENTLEMEN AFTERNOON 2023

Win 600 euro cash met je team!   Gentlemen! Op zaterdag 8 juli wordt de tweede editie van hetGentlemen Afternoon toernooi georganiseerd bij tennisvereniging KZTV! Een toernooi voor echte gentlemen waarbij een goede wisseltactiek je de winst...

Lees verder

Voorjaarscompetitie 2023 van start

De voorjaars competitie 2023 is weer van start gegaan. Er spelen diverse teams in deze competitie op zaterdag (overdag en avond) en zondag. Kom gezellig langs op het KZTV sportpark...

Lees verder

Informatie project guisweg.

Hierbij de laatste informatie over het project guisweg waarop duidelijk de contouren van het nieuwe sportpark te zien zijn. de video is te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=2VSWFETalQM  

Lees verder

KZTV krijgt als eerste club erkenning Veilig SportKlimaat

Beste Leden, KZTV heeft vandaag als eerste zaanse vereniging de Veilig SportKlimaat erkenning gehad in de vorm van een bord. Dit bord prijkt ondertussen aan de muur van het clubgebouw. Het...

Lees verder